şəklətmək

şəklətmək
f. Şəkkə salmaq, şübhəyə salmaq, şübhələndirmək, şübhə oyatmaq. <Əhməd:> Adamsan, adam oğlusan, beş manat nə puldur ki, sən o yandan bəri şəklədirsən? N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”